Dagtilbud og tilrettelagt arbeid

Vi tilbyr avlastning på ukedager med eller uten overnatting og tilrettelagt arbeid. Vi tilrettelegger arbeidsoppgaver til hver enkeltes behov. Eksempel på oppgaver er matlaging, vaktmesteroppgaver, arbeid med dyr, enkel vedlikehold av biler og vedhogst. Ta kontakt med dine ønsker!