Vangen Avlastning as

Et hjem borte fra hjemmet

"å gi foreldre og andre pårørende et trygt og godt tilbud, samt at deltagerne får et trivelig opphold.

Vi setter fokus på friluftsliv og aktiviteter som fremmer fysisk utfoldelse.

Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå, og gi deltagerne mestringsfølelse"


Avlastningsopphold gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid omsorgsoppgaver Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 pkt 2. Avlastning gis for å hindre utmattelse hos omsorgsgiveren og gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Sommerleir 2020 - Påmelding

Vi åpner for å utvide sommerleir fra 4 til 6 uker for å kunne avvikle gruppene med færre deltakere og samtidig opprettholde gode smitteverntiltak. De ekstra ukene vil være fra 24. juli til 7. august. Det oppfordres til tidlig påmelding . Vi vet av erfaring at mange ønsker sin ferieuke tidlig på sommeren, og vil samtidig oppfordre til å vurdere muligheten for opphold senere på sommeren, hvis dette er mulighet for dere. Det vil hjelpe oss å planlegge sommeren godt og gi oss mulighet til å tilby sommerleir til alle som trenger det.

Ukene vil se ut som følger:
Uke 1: 26. juni - 3. juli (denne er nå full)
Uke 2: 3. juli - 10. juli (denne er nå full)
Uke 3: 10. juli - 17. juli (denne er nå full)
Uke 4: 17. juli - 24. juli (denne er nå full)
Uke 5: 24. juli - 31. juli
Uke 6: 31. juli - 7. august

Informasjon om koronavirus

oppdatert 25.03. kl 12.00

Vangen er åpen. 
Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko for spredning av coronavirus. Ansatte og foresatte vil bli ringt for status og planlegging i forkant av oppholdene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og oppdaterer informasjon om videre gruppeavlastning.


Datoer for 2020

Gruppe 1

Vår
3.-5.jan, 31.jan-2.feb, 29.feb-1.mars, 27.-29.mars, 1.-3.mai, 29..-31.mai
Høst
28.-29.aug, 25.-27.sept, 23.-25.okt, 20.-22.nov

Gruppe 2

Vår
10.-12.jan, 7.-9.feb, 6.-8.mars, 3.-5.apr, 8.-10.mai, 5.-7.juni
Høst
4.-6.sept, 2.-4.okt, 30.okt.-1.nov, 27.-29.nov 

Gruppe 3

Vår
17.-19.jan, 14.-16.feb, 13.-15.mars, 17.-19.apr, 22.-24.mai, 12.-14.juni
Høst
11.-13.sept, 9.-11.okt, 6.-8.nov, 4.-5.des

Gruppe 4

Vår
24.-26.jan, 21.-23.feb, 20.-22.mars, 24.-26.apr, 29.-31.mai, 19.-21.juni
Høst
18.-20.sept, 16.-18.okt, 13.-15.nov, 11.-13.des

Vinterferieleir 

søn 16. - fre 21. feb     

Sommerferieleir

fre 26.juni – fre 24.juli    

Høstferieleir

søn 27.sep – fre 2.okt 

Avlastning

Midlertidig botilbud

Dagtilbud og arbeidstrening

Vårt nærområde