Vangen Avlastning 

Et hjem borte fra hjemmet

Det å kunne gi foreldre og andre pårørende et trygt og godt tilbud, samt at deltagerne får et trivelig opphold.

Vi setter fokus på friluftsliv og aktiviteter som fremmer fysisk utfoldelse.

Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå, og gi deltagerne mestringsfølelse"


Avlastningsopphold gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid omsorgsoppgaver Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 pkt 2. Avlastning gis for å hindre utmattelse hos omsorgsgiveren og gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Informasjon om koronavirus

oppdatert 23.11.21 kl 14.50

Vangen avlastning er åpen. 
Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko for spredning av coronavirus. Ansatte og foresatte vil bli ringt for status og planlegging i forkant av oppholdene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og oppdaterer informasjon om videre gruppeavlastning.

Helger/Ferieleir 2024
Påmelding til [email protected] 


Edit the block
Display sizeWidthOffsetVisibility
Large
Medium
Small
Extra small 
Print 
Visibility by size 
Visibility by orientation 

Sommerleir Uke 1:  

05. Juli - 12. Juli   

Sommerleir Uke 2:  

12. Juli - 19. Juli 

Sommerleir Uke 3: 

19. Juli - 26. Juli 

Sommerleir Uke 4: 

26. Juli - 02. August

Datoer for faste helger i 2024


Edit the block
Display sizeWidthOffsetVisibility
Large
Medium
Small
Extra small 
Print 
Visibility by size 
Visibility by orientation 

Gruppe 1

Vår
05. Januar, 02. Februar, 01. Mars, 05. April, 03. Mai, 07. Juni 
Høst
30. August, 27. September, 25. Oktober, 22. November.

Gruppe 2

Vår
12. Januar, 09. Februar, 08. Mars, 12. April, 10. Mai, 14. Juni, 
Høst
06. September, 04. Oktober, 01. November, 29. November.

Gruppe 3

Vår
19. Januar, 16. Februar, 15. Mars, 19. April, 24. Mai, 21. Juni
Høst
13. September, 11. Oktober, 08. November, 06. Desember.

Gruppe 4

Vår
26. Januar, 23. Februar, 22. Mars, 26. April, 31. Mai, 28. Juni
Høst
20. September, 18. Oktober, 15. November, 13. Desember.

Vinterferieleir 

Søn 18/2 - Fre 23/2    

Sommerferieleir
Fre. 5/7 - Fre. 2/8


Høstferieleir

Søn 29/9 – Fre 4/10 

Avlastning

Midlertidig botilbud

Dagtilbud og arbeidstrening

Vårt nærområde