Vangen Avlastning as

Et hjem borte fra hjemmet

"å gi foreldre og andre pårørende et trygt og godt tilbud, samt at deltagerne får et trivelig opphold.

Vi setter fokus på friluftsliv og aktiviteter som fremmer fysisk utfoldelse.

Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå, og gi deltagerne mestringsfølelse"


Avlastningsopphold gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid omsorgsoppgaver Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 pkt 2. Avlastning gis for å hindre utmattelse hos omsorgsgiveren og gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Informasjon om koronavirus

oppdatert 23.11.21 kl 14.50

Vangen avlastning er åpen. 
Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko for spredning av coronavirus. Ansatte og foresatte vil bli ringt for status og planlegging i forkant av oppholdene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og oppdaterer informasjon om videre gruppeavlastning.

Sommerleir 2022
Påmelding til [email protected] innen 15.06.22

Edit the block
Display size Width Offset Visibility
Large
Medium
Small
Extra small  
Print  
Visibility by size  
Visibility by orientation  

Uke 1: 1.-8. juli

Uke 1 er fullbooket

Uke 2: 8.-15. juli

 

Uke 3: 15.-22. juli

 

Uke 4: 22.-29. juli

Uke 4 er fullbooket 

Datoer for faste helger i 2022

Edit the block
Display size Width Offset Visibility
Large
Medium
Small
Extra small  
Print  
Visibility by size  
Visibility by orientation  

Gruppe 1

Vår
07. januar, 04. februar, 04. mars, 01. april, 06. mai, 03. juni, 
Høst
26. august, 23. september, 21. oktober, 18. november.

Gruppe 2

Vår
14. januar, 11. februar, 11. mars, 08. april, 13. mai, 10. juni, 
Høst
02 september, 30. september, 28. oktober, 25. november.

Gruppe 3

Vår
21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni
Høst
09. september, 07. oktober, 04. november, 02. desember.

Gruppe 4

Vår
28. januar, 25. februar, 25. mars, 29. april, 27. mai, 24. juni
Høst
16. september, 14. oktober, 11. november, 09. desember.

Vinterferieleir 

søn 20. - fre 25. feb     

Sommerferieleir

fre 1. juli – fre 29.juli    

Høstferieleir

søn 2. okt – fre 7. okt 

Avlastning

Midlertidig botilbud

Dagtilbud og arbeidstrening

Vårt nærområde